10 yil ichida O'zbekiston eksport hajmi qanday o'zgargan?

 
Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra 2010 yil umumiy eksport hajmi 13 mlrd dollar bo'lsa, 2021-yil sentabr oyiga qadar 25 mlrd dollarni tashkil etmoqda.
 
2010 yilda – 13,0 mlrd. AQSH dollari
 
2011 yilda – 15,0 mlrd. AQSH dollari
 
2012 yilda – 13,6 mlrd. AQSH dollari
 
2013 yilda – 14,3 mlrd. AQSH dollari
 
2014 yilda – 13,5 mlrd. AQSH dollari
 
2015 yilda – 12,5 mlrd. AQSH dollari
 
2016 yilda – 12,1 mlrd. AQSH dollari
 
2017 yilda – 12,5 mlrd. AQSH dollari
 
2018 yilda – 14,0 mlrd. AQSH dollari
 
2019 yilda – 17,4 mlrd. AQSH dollari
 
2020 yilda – 15,1 mlrd. AQSH dollari
 
2021 yilning yanvar-avgust oylarida O‘zbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi 25 mlrd. AQSH dollariga teng bo‘ldi.