O'zbekiston va Turkiya harbiy hamkorlik to'g'risidagi shartnomani ma'qulladilar

2020 yil 27 oktyabrda Toshkent shahrida imzolangan Prezidentimizning 17.03.2021 yil PQ-5030-sonli Farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi Hukumati va Turkiya Respublikasi Hukumati o'rtasida harbiy-moliyaviy hamkorlik to'g'risidagi Kelishuv va moliyaviy yordam ko'rsatish to'g'risidagi Bayonnoma tasdiqlandi.

Mazkur xalqaro shartnomalar kuchga kirgandan so'ng Vazirlar Mahkamasi va tegishli vazirlik va idoralar rahbarlari belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasining majburiyatlari bajarilishini ta'minlaydilar.