O'zbekistonda qurilish ishlari hajmi 100 foizga oshdi

O'zbekistonda qurilish ishlari hajmi o'tgan yilga nisbatan sezilarli darajada oshdi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda amalga oshirilgan qurilish ishlari hajmi 37268,7 ta binolarni tashkil etadi, o'tgan yilning mos davriga nisbatan qurilish obyektlari 100 foizga oshgan. Bundan tashqari, qurilish ishlari bilan shug'ullanadigan korxonalar soni ham o'tgan yilga nisbatan 5 mingtaga ko'paygan.

Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu tashabbus mamlakatni obodonlashtirish va uning jadal rivojlanishiga hissa qo'shadi. Qurilish tez sur'atlarda olib borilsa, shaharlar yanada rivojlangan infratuzilma bilan chiroyli bo'ladi.